TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
  1. Ana Sayfa
  2. Dernek Hakkında

Dernek Hakkında

Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği

Telekomünikasyon Mühendisleri Derneğimiz Şubat 1995 tarihinde genel merkezi Ankara’da olmak üzere kurulmuş olup ilk adı PTT Mühendisleri Derneği’dir. Ancak aynı yıl içerisinde PTT Genel Müdürlüğü’nün Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom A.Ş. olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra Temmuz 1995 yılında yapılan ilk genel kurul ile derneğimizin adı Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği olarak değiştirilmiştir. Derneğimiz üyeleri; Telekomünikasyon sektörü ve bu sektörle ilişkili sektörlerin bünyesinde çalışan, en az mühendislik veya mimarlık eğitimi yapan üniversite, akademi veya dengi öğrenim görmüş bireylerden oluşmaktadır.

Derneğimiz yaklaşık 2 yıl süre ile Kazım Karabekir Caddesindeki bir işyerini Genel Merkez olarak kullanmış olup; Şubat 1997 tarihinden itibaren Sümer 1.Sokak No:20-7 Kızılay-Ankara adresinde bir daire kiralanmış ve Dernek Genel Merkezi bu adrese taşınmıştır. Şu anda ise Sümer-1 Sok. No:12/6 Kızılay - Ankara adresindedir.

Kuruluş tarihinden bu yana derneğimizin amacı genel olarak üyelerimizin sosyal, kültürel, özlük ve her türlü sorunlarını inceleyerek; Sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, bilgi ve genel kültürlerini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, ülkenin teknolojik kalkınmasına faydalı elemanlar yetiştirmek ve üyelerimizin çalıştıkları kurum ve kuruluşlardaki özlük haklarını takip etmektir.

Derneğimiz bu amaçlara ulaşmak için; Sosyal, kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlemekte, teknik araştırma ve proje faaliyetlerinde bulunmakta, üyelerimize maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla çeşitli organizasyon ve faaliyetlerini sürdürmekte, teknik gelişmeler ve mesleki faaliyetlerle ilgili olarak haber bültenleri, mecmua gibi yayınlarla üyelere hizmet vermekte ve de üyelerin özlük haklarının takibi maksadı ile ilgili işyeri yöneticileri ile görüşmeler yapmakta, çözümsüzlük halinde ise meselenin halli için üyeleri adına hukuki yollara başvurmaktadır.

Telekomünikasyon Mühendisleri Derneğimiz 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri (asil) ise aşağıdaki gibidir.

Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği 8. Dönem Yönetim Kurulu;
1. Mustafa AKYÜZ (Genel Başkan)
2. Cengiz ŞAHİN (Genel Başkan Yardımcısı)
3. Memiş AKKUŞ (Genel Sekreter)
4. Ahmet Aşır GÜÇLÜ (Muhasip)
5. Bülent Mert DİKEÇ (Teşkilatlandırma Sekreteri)
6. Yaşar AYDOĞDU (Eğitim Sekreteri)
7. Mustafa AKKAN (Dış İlişkiler Sekreteri)
8. Binnur DÜLGER (Basın Yayın Sekreteri)
9. Ali GÜNGÖR (Sosyal İşler Sekreteri)

tmdlogo